Wyrównanie hydrauliczne

Wyrównanie hydrauliczne przewodów rurowych w budynkach jest konieczne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Wymagane jest ono również przez zharmonizowane normy i rozporządzenia DIN. Jedynie grzejnik zasilany odpowiednią ilością wody może dostarczyć potrzebną moc cieplną, zaspokajając potrzeby mieszkańców.

Czym jest wyrównanie hydrauliczne?

Pod pojęciem wyrównania hydraulicznego rozumiemy ograniczanie przepływu masowego wody grzewczej zawsze do wartości wymaganej przez zapotrzebowanie grzewcze pomieszczeń. Powszechne dzisiaj systemy pompowania ciepłej wody powinny rozdzielać ciepło zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych pomieszczeń. Taka dystrybucja ciepła określa przepływ masowy ciepłej wody, rozdzielany w sieci rurowej zgodnie z mocą grzewczą.

Zalety poprawnego wyrównania hydraulicznego:

  • Oszczędność energii (do 6%)
  • Ochrona środowiska (zmniejszenie emisji CO2)
  • Komfort (bez nadmiernego lub zbyt małego zasilania, bez szumów z grzejników)
  • Zgodność z określonymi rozporządzeniami i jej potwierdzenie w dokumentacji (np. certyfikat sprawności energetycznej, EN 15378, EN 18599)

System z wykonanym wyrównaniem hydraulicznym i bez niego

Hydraulischer Abgleich - abgeglichenes System
System z wykonanym wyrównaniem hydraulicznym
Hydraulischer Abgleich - nicht abgeglichenes System
System bez wykonanego wyrównania hydraulicznego

Co dzieje się, gdy wyrównanie hydrauliczne nie zostało przeprowadzone?

Sprawia to, że do grzejników bardziej oddalonych od źródła ciepła i położonych niekorzystnie pod względem hydraulicznym dociera niewystarczająca ilość wody grzewczej. Powoduje to, że pomieszczenia położone w pobliżu pomp są przegrzane, zaś położone dalej – niedogrzane. Za przyczynę problemów z dystrybucją ciepła często uznaje się zbyt słabe pompy, za niską temperaturę zasilania lub zbyt małe źródło ciepła. W rezultacie montuje się zbyt duże pompy, ustawia za wysoką temperaturę zasilania lub przestawia regulację ogrzewania. Prowadzi to do wywołanych przepływem szumów w systemie grzewczym oraz przegrzania niektórych pomieszczeń, przy dalszym niedogrzaniu innych. Występuje również zwiększone zużycie energii przy produkcji i dystrybucji ciepła.

Jak można rozwiązać ten problem?

Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

Jedynie poprzez prawidłowe wyrównanie hydrauliczne systemu grzewczego, np. ustawienie właściwych wartości kv, wytwarzające zbliżone opory dla wszystkich grzejników w sieci, można rozwiązać ten problem, nie przekraczając optymalnego wydatku energii.

Wstępna, fabryczna nastawa zaworów termostatycznych Kermi w instalacjach ogrzewających powierzchnię do 1000 m² odpowiada przy równoległych sieciach rurowych prawidłowo wykonanemu wyrównaniu hydraulicznemu, co potwierdzają badania prowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową w Aachen.

Przyłącza/technika zaworowa

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Aby zapewnić najlepszą funkcjonalność, stałą optymalizację strony internetowej i wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników, na tej stronie internetowej wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie: cookie techniczne, śledzące i marketingowe. Rekomendujemy wyrażenie zgody na użycie tych plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się”. Klikając przycisk „Ustawienia”, możesz dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookie oraz dostosować ich ustawienia.
Czy zgadzasz się na użycie tych plików cookie oraz powiązane z nim przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Zgadzam się Ustawienia Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych