inside
Przepisy i normy
Hände auf Laptop-Tastatur

VDI 6036 Nowa dyrektywa dotycząca mocowania grzejników

VDI 6036. Znaczący krok naprzód w kwestiach bezpieczeństwa i niezawodności.

W przypadku szkód materialnych lub osobowych wszystkie zaangażowane osoby i firmy mogą być w jakiejś formie pociągnięte do odpowiedzialności. Aby zapewnić im lepszą ochronę prawną, Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich (VDI) opracowało dyrektywę VDI 6036 dotyczącą mocowania grzejników. Ma ona wspierać projektantów i instalatorów w obliczaniu możliwego obciążenia dodatkowego grzejników, aby zagwarantować jak największą niezawodność i bezpieczeństwo.

Innowacyjna technika montażowa, spełniająca wymagania VDI 6036.

Firma Kermi opracowała system montażowy, który cechuje wysoka nośność, optymalna stabilność i maksymalne bezpieczeństwo. W całości od jednego producenta – wykorzystujący know-how
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. W całości zgodny z wymogami VDI 6036. Uwzględniający ryzyko nieprawidłowego użytkowania, a przez to zapewniający większe bezpieczeństwo projektantom i instalatorom.

Trwała stabilność – bezwzględny wymóg odpowiedniego bezpieczeństwa w zastosowaniach praktycznych.

Grzejniki stale są poddawane siłom związanym z kontaktem fizycznym. W mieszkaniu, miejscu pracy, szkole, na dworcu, na lotnisku lub w hotelu. . . W praktyce użycie inne niż dopuszczane jest regułą. Może ono być przypadkowe, czasem jednak jest zamierzone. Od nieszkodliwego opierania się o krawędź grzejnika, przez siadających na nim lub wspinających się podczas przerwy w szkole uczniów, po zbyt duże obciążenie spowodowane przez tłum w miejscach publicznych lub podczas alarmu pożarowego. W skrajnych przypadkach grzejnik może się oderwać i z powodu swojej masy wyrządzić znaczne szkody. Ryzyko powstania szkód w dużym stopniu zależy przy tym od konstrukcji, nośności, stabilności i bezpieczeństwa mocowania grzejnika.

VDI 6030 Nowy wymiar ciepła

Dobre powody do modernizacji

Wyraźnie większy komfort:

Eliminacja czynników negatywnie wpływających na komfort, np. promieniowania zimna i zimnych przeciągów.

Nowoczesny design i atrakcyjny wygląd:

Bogactwo modeli nowoczesnych grzejników daje niemal nieograniczoną swobodę aranżacji i ogromną funkcjonalność.

Bezpieczne i trwałe:

Nowoczesne grzejniki to nowa jakość i długi okres eksploatacji.

Oszczędne, przyjazne dla zdrowia i higieniczne:

Technologia niskiej energii oprócz oszczędności zapewnia zwiększony komfort dzięki wyrównaniu klimatu w pomieszczeniach.

Zwiększenie wartości nieruchomości:

Wyposażenie w nowe grzejniki powoduje wzrost wartości zwłaszcza starszych budynków.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.thermische-behaglichkeit.de lub w udostępnionym do pobrania pliku PDF.

Broszura

 

VDI 3805

VDI 3805 określa strukturę danych produktów w całym TGA i zapewnia przez to użytkownikom oprogramowania dostęp, za pośrednictwem producentów, do aktualnych danych technicznych produktów, w tym modeli geometrycznych w programach CAD.

Wydania dotyczące grzejników

Arkusz 1 (październik 2011) = wymiana danych produktów w TGA, podstawy
Arkusz 6 (maj 2004) = wymiana danych produktów w TGA, grzejniki

Kermi od początku lat 90. angażuje się w opracowanie dyrektyw BDH oraz VDI oraz normalizację danych bazowych produktu. Wprowadzenie zestawów danych grzejników BDH zapewniło producentom i projektantom znaczące oszczędności na etapie prac projektowych i zwiększenie jakości dokumentów ofertowych. Kontynuując udany trend planowania bazującego na programach CAD, zestaw danych BDH został zastąpiony przez format VDI 3805. W rozwój tej nowoczesnej dyrektywy znaczący wkład wniosła firma Kermi. Obecnie dla branży urządzeń sanitarnych, grzewczych i chłodzących dostępnych jest ponad 20 arkuszy danych technicznych VDI 3805 dla różnych grup produktów ( www.vdi.de/3805 ).

VDI 3805 pozwala producentom z tej branży szybko i z pominięciem procedur biurokratycznych tworzyć dane produktowe wysokiej jakości do stosowania w różnych programach. Projektanci zawsze mają dostęp w programie do dużej ilości aktualnych danych od dostawców. Zwiększa to jakość i bezpieczeństwo projektowania. Efektem jest czysty zysk dla całej branży oraz jej klientów. W kolejnych latach spodziewamy się wkroczenia formatu danych VDI 3805 na arenę biznesu międzynarodowego. Również tam VDI 3805 spełni wszystkie oczekiwania.

Aktualnie Kermi udostępnia dane VDI 3805 dla 4 grup produktów, w 3 różnych językach. Trwa już szeroko zakrojona rozbudowa katalogu międzynarodowego VDI 3805.

Ulepszenia

Poniżej przedstawiono ulepszenia w danych VDI 3805 względem zestawów danych BDH 2.0

  • możliwe jest ustawienie priorytetu typoszeregu, tj. popularne modele znajdują się na pierwszych pozycjach
  • ulepszone zarządzanie wersjami – nowe zestawy danych nie nadpisują już starych
  • wszystkie dane dotyczące wydajności podawane są zgodnie z EN 442 w wartościach normowanych wg 75/65/20
  • możliwe jest podawanie rodzaju przyłącza, podawane są wydajności minimalne
  • dostępne są dane geometryczne, np. dane kształtu i przyłączy oraz obszary zakłóceń
  • możliwe przypięcie dalszych arkuszy VDI-3805, np. grzejników do armatur
  • inteligentna struktura danych umożliwia dokładniejszy wybór osprzętu
  • VDI 3805 wspiera nowoczesne formaty danych, takie jak Datanorm, STLB Bau, EAN
  • możliwe tworzenie przyporządkowań obrazów
  • zestawy danych VDI są rozwiązaniem TGA, co umożliwia jednorodną strukturę danych w całym TGA

Zestawy danych Kermi VDI 3805

Dostępna jest pierwsza wersja danych VDI grzejników, z danymi technicznymi i geometrycznymi.

Źródło

Arkusze danych VDI 3805 można zamówić w wydawnictwie Beuth Verlag, Berlin, www.beuth.de .
Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.vdi3805.eu/

Deklaracja właściwości użytkowych CE