inside
Technika zaworowa i wyrównanie hydrauliczne Kermi

Technika zaworowa w grzejnikach

Ukryty za głowicą termostatyczną zawór właściwy nie jest wprawdzie widoczny z zewnątrz, nie umniejsza to jednak jego znaczeniu dla optymalnej pracy grzejnika. Wszystkie grzejniki zaworowe Kermi są wyposażone w nowoczesną technikę zaworową, zapewniającą maksymalnie precyzyjną regulację, komfort cieplny oraz efektywność energetyczną. Kermi wyznacza w tym zakresie standardy techniki zaworowej grzejników – również w odniesieniu do uproszczenia kwestii wyrównania hydraulicznego.

Technika zaworowa Kermi

Wyrównanie hydrauliczne – informacje ogólne

Wyrównanie hydrauliczne przewodów rurowych w budynkach jest konieczne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Wymagane jest ono również przez zharmonizowane normy DIN i rozporządzenia. Jedynie grzejnik zasilany odpowiednią ilością wody może dostarczyć potrzebną moc cieplną.

Pod pojęciem wyrównania hydraulicznego rozumiemy ograniczanie przepływu masowego wody grzewczej do wartości odpowiadającej zapotrzebowaniu na ciepło w poszczególnych grzejnikach wpiętych w instalację. Każda instalacja grzewcza, w której źródło ciepła jest oddalone od reszty systemu, a ciepło jest oddawane do ogrzewanych przestrzeni, boryka się z problemem dostosowania parametrów dystrybucji ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania.

Powszechne dzisiaj systemy pompowania ciepłej wody powinny rozdzielać ciepło zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych pomieszczeń. W przypadku takiej dystrybucji ciepła przepływ ciepłej wody jest rozdzielany w sieci rurowej zgodnie z mocą grzewczą. W rzeczywistości taką sytuację spotyka się nadzwyczaj rzadko. Zgodnie z zasadą najmniejszego oporu wypływająca ze źródła ciepła woda grzewcza powraca w kierunku kotła, obierając możliwie najkrótszą drogę. Prowadzi ona zazwyczaj przez grzejniki położone w sieci najbliżej pompy cyrkulacyjnej. Sprawia to, że do grzejników bardziej oddalonych od źródła ciepła i położonych niekorzystnie pod względem hydraulicznym dociera niewystarczająca ilość wody grzewczej. Wskutek tego pomieszczenia położone w pobliżu pompy są przegrzane, zaś położone dalej – niedogrzane.

Praktyka pokazuje, że tej kwestii poświęca się zwykle zbyt mało uwagi. Za przyczynę problemów z dystrybucją ciepła często uznaje się zbyt słabe pompy, za niską temperaturę na zasilaniu lub zbyt małe źródło ciepła. W rezultacie montuje się zbyt duże pompy, ustawia za wysoką temperaturę na zasilaniu lub przestawia regulację ogrzewania. Prowadzi to do wywołanych przepływem szumów w instalacji grzewczej oraz przegrzania niektórych pomieszczeń, przy dalszym niedogrzaniu innych. Występuje również zwiększone zużycie energii przy produkcji i dystrybucji ciepła. Jedynie poprzez prawidłowe wyrównanie hydrauliczne systemu grzewczego, np. ustawienie właściwych wartości kv, wytwarzające zbliżone opory dla wszystkich grzejników w sieci, można rozwiązać ten problem, nie przekraczając optymalnego wydatku energii.

Instalacja z poprawnie wykonanym wyrównaniem hydraulicznym

Poprawnie wykonana nastawa

kv zaworu zapewnia równomierne rozprowadzanie wody grzewczej.

W przypadku grzejników zaworowych Kermi przeznaczonych do instalacji konwencjonalnych wykonywana fabrycznie .

Instalacje bez wyrównania hydraulicznego

Nastawa

kv w zaworach otwartych całkowicie

Grzejnik dolny (czerwony) jest zasilany nadmiernie, natomiast grzejnik dolny jest zasilany w stopniu niewystarczającym.

Układ grzewczy z wyrównaniem hydraulicznym

 

 

Zalety wyrównania hydraulicznego:

 • Oszczędność energii (do 6 %)
 • Ochrona środowiska (zmniejszenie emisji CO2)
 • Komfort (brak nadmiernego lub niewystarczającego zasilania, brak szumów z grzejników)
 • Zgodność z określonymi rozporządzeniami i jej potwierdzenie w dokumentacji (np. certyfikat sprawności energetycznej, EN 15378, EN 18599)
 • W zakresie wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania VOB i EnEV
 • Wykorzystanie potencjału energooszczędnych źródeł ciepła
Układ grzewczy bez wyrównania hydraulicznego

Wyrównanie hydrauliczne i dopłaty KfW

Fabryczne wstępne ustawienie zaworów to uznany sposób umożliwiający przybliżone wyrównanie hydrauliczne zaworów grzejników zgodnie z opisem usług niemieckiego stowarzyszenia branży grzewczej (VdZ e.V.). Pozwala ono spełnić wymogi bieżących niemieckich programów dotacji, np. banku KfW.

 

Zawory Kermi z fabryczną nastawą wstępną

Zawory Kermi z fabryczną nastawą wstępną

Szczegółowe informacje na temat grzejników zaworowych Kermi można znaleźć w aktualnym wydaniu poradnika zaworowego Kermi

Poradnik zaworowy Kermi

Cechy i zalety

Grzejniki zaworowe Kermi są wyposażone w przestawną wkładkę zaworową fabrycznie wyregulowaną odpowiednio do mocy cieplnej danego grzejnika. Seryjnie wbudowane wkładki zaworowe umożliwiają 8 głównych i 7 pośrednich wartości kv. W przypadku małych grzejników z niemal jednakową wartością regulacji w całym spektrum mocy cieplnej grzejnika stosuje się zawory precyzyjnej regulacji. Do fabrycznej nastawy wstępnej wartości kvstosuje się 5 z 15 możliwych pozycji. Nastawa wstępna kvjest dostosowana do standardowych instalacji grzewczych (np. w domach jedno- i dwurodzinnych) przy różnicy ciśnienia (Δp) wynoszącej 100 mbar.

Wskazówka dla systemów jednorurowych:
jeśli grzejniki zaworowe są montowane w systemie jednorurowym, należy ustawić wkładkę zaworową w pozycji „8”.

Wkładka zaworowa V3K / V4K / V6K-S

 • z możliwością ustawienia 8 głównych i 7 pośrednich wartości kv

Płynnie otwierający się regulowany kołnierz i dzięki temu możliwość bezstopniowej regulacji

 • dokładniejsze dopasowanie
 • łatwiejsze czyszczenie (płukanie) wkładek
 • mniejsza awaryjność

Dwie różne wielkości zaworów

 • Możliwość precyzyjnej regulacji, nawet w przypadku małych grzejników

Oznaczenie zaworów kolorami – zeleżnie od wartości kv

 • Proste odczytanie wartości kv
 • Część zamienną (dostarczaną zawsze w pozycji całkowicie otwartej) można łatwo nastawić

Certyfikacja zgodnie z normą EN 215

 • Numer rejestracyjny 6T0002 + 6T0006

 

Zalety fabrycznej nastawy wstępnej zaworów

Punkt 1

W przypadku instalacji grzewczych o powierzchni użytkowej do 500 m² lub łącznej długości odcinków składowych zasilania i powrotu nieprzekraczającej 100 m wyrównanie hydrauliczne osiąga poziom bliski ideału.

Punkt 2

Średnia oszczędność energetyczna na poziomie 6 %.

Punkt 3

W zakresie wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania VOB, część C/DIN 18380.

Punkt 4

W zakresie realizacji wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania EnEV.

Punkt 5

Spełnia warunki dofinansowania przez KfW i BAFA. Brak wyrównania hydraulicznego oznacza brak dopłat i kredytów!

Punkt 6

Pozytywny wpływ na świadectwo energetyczne budynku.

Punkt 7

Zapewnia prawidłowe działanie instalacji grzewczej.

Punkt 8

Większe zadowolenie klientów – mniejsza liczba reklamacji.

Punkt 9

Oszczędność czasu pracy projektantów i instalatorów.

Moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową

Moduł przyłączeniowy kątowy Kermi – moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową

Moduł przyłączeniowy kątowy do grzejników Kermi z przyłączem 50 mm

Do wszystkich grzejników z przyłączem 50 mm Kermi oferuje opcjonalny moduł przyłączeniowy kątowy. Alternatywny moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową i regulowanym obejściem, służącym do przełączania sytemu dwururowego na jednorurowy. Zawory kątowe i przejściówki są standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną. Grzejnik przekształca się wówczas z formy kompaktowej w zaworową, wyposażoną w wysokiej jakości i idealnie dopasowaną armaturę przyłączeniową.

 • Wbudowana wkładka zaworowa, możliwość obustronnego przepływu, tzn. zasilania z prawej lub lewej strony.
 • Odcinana funkcja obejścia do systemów dwu- oraz jednorurowych
 • Wymiary przyłączeniowe: 50 mm, odcięcie grzejnika poprzez zawór i wrzeciono
 • Zawory kątowe i przejściówki standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną
 • Osłona w kolorze białym (RAL 9016), w wersji chromowanej lub o wyglądzie stali nierdzewnej