inside
Technika zaworowa i wyrównanie hydrauliczne Kermi

Technika zaworowa w grzejnikach

Ukryty za głowicą termostatyczną zawór właściwy nie jest wprawdzie widoczny z zewnątrz, nie umniejsza to jednak jego znaczeniu dla optymalnej pracy grzejnika. Wszystkie grzejniki zaworowe Kermi są wyposażone w nowoczesną technikę zaworową, zapewniającą maksymalnie precyzyjną regulację, komfort cieplny oraz efektywność energetyczną. Kermi wyznacza w tym zakresie standardy techniki zaworowej grzejników – również w odniesieniu do uproszczenia kwestii wyrównania hydraulicznego.

Technika zaworowa Kermi

Wyrównanie hydrauliczne – informacje ogólne

Wyrównanie hydrauliczne przewodów rurowych w budynkach jest konieczne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Wymagane jest ono również przez zharmonizowane normy DIN i rozporządzenia. Jedynie grzejnik zasilany odpowiednią ilością wody może dostarczyć potrzebną moc cieplną.

Pod pojęciem wyrównania hydraulicznego rozumiemy ograniczanie przepływu masowego wody grzewczej do wartości odpowiadającej zapotrzebowaniu na ciepło w poszczególnych grzejnikach wpiętych w instalację. Każda instalacja grzewcza, w której źródło ciepła jest oddalone od reszty systemu, a ciepło jest oddawane do ogrzewanych przestrzeni, boryka się z problemem dostosowania parametrów dystrybucji ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania.

Powszechne dzisiaj systemy pompowania ciepłej wody powinny rozdzielać ciepło zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych pomieszczeń. W przypadku takiej dystrybucji ciepła przepływ ciepłej wody jest rozdzielany w sieci rurowej zgodnie z mocą grzewczą. W rzeczywistości taką sytuację spotyka się nadzwyczaj rzadko. Zgodnie z zasadą najmniejszego oporu wypływająca ze źródła ciepła woda grzewcza powraca w kierunku kotła, obierając możliwie najkrótszą drogę. Prowadzi ona zazwyczaj przez grzejniki położone w sieci najbliżej pompy cyrkulacyjnej. Sprawia to, że do grzejników bardziej oddalonych od źródła ciepła i położonych niekorzystnie pod względem hydraulicznym dociera niewystarczająca ilość wody grzewczej. Wskutek tego pomieszczenia położone w pobliżu pompy są przegrzane, zaś położone dalej – niedogrzane.

Praktyka pokazuje, że tej kwestii poświęca się zwykle zbyt mało uwagi. Za przyczynę problemów z dystrybucją ciepła często uznaje się zbyt słabe pompy, za niską temperaturę na zasilaniu lub zbyt małe źródło ciepła. W rezultacie montuje się zbyt duże pompy, ustawia za wysoką temperaturę na zasilaniu lub przestawia regulację ogrzewania. Prowadzi to do wywołanych przepływem szumów w instalacji grzewczej oraz przegrzania niektórych pomieszczeń, przy dalszym niedogrzaniu innych. Występuje również zwiększone zużycie energii przy produkcji i dystrybucji ciepła. Jedynie poprzez prawidłowe wyrównanie hydrauliczne systemu grzewczego, np. ustawienie właściwych wartości kv, wytwarzające zbliżone opory dla wszystkich grzejników w sieci, można rozwiązać ten problem, nie przekraczając optymalnego wydatku energii.

Instalacja z poprawnie wykonanym wyrównaniem hydraulicznym

Poprawnie wykonana nastawa

kv zaworu zapewnia równomierne rozprowadzanie wody grzewczej.

W przypadku grzejników zaworowych Kermi przeznaczonych do instalacji konwencjonalnych wykonywana fabrycznie .

Instalacje bez wyrównania hydraulicznego

Nastawa

kv w zaworach otwartych całkowicie

Grzejnik dolny (czerwony) jest zasilany nadmiernie, natomiast grzejnik dolny jest zasilany w stopniu niewystarczającym.

Układ grzewczy z wyrównaniem hydraulicznym

 

 

Zalety wyrównania hydraulicznego:

 • Oszczędność energii (do 6 %)
 • Ochrona środowiska (zmniejszenie emisji CO2)
 • Komfort (brak nadmiernego lub niewystarczającego zasilania, brak szumów z grzejników)
 • Zgodność z określonymi rozporządzeniami i jej potwierdzenie w dokumentacji (np. certyfikat sprawności energetycznej, EN 15378, EN 18599)
 • W zakresie wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania VOB i EnEV
 • Wykorzystanie potencjału energooszczędnych źródeł ciepła
Układ grzewczy bez wyrównania hydraulicznego

Wyrównanie hydrauliczne i dopłaty KfW

Fabryczne wstępne ustawienie zaworów to uznany sposób umożliwiający przybliżone wyrównanie hydrauliczne zaworów grzejników zgodnie z opisem usług niemieckiego stowarzyszenia branży grzewczej (VdZ e.V.). Pozwala ono spełnić wymogi bieżących niemieckich programów dotacji, np. banku KfW.

 

Zawory Kermi z fabryczną nastawą wstępną

Zawory Kermi z fabryczną nastawą wstępną

Szczegółowe informacje na temat grzejników zaworowych Kermi można znaleźć w aktualnym wydaniu poradnika zaworowego Kermi

Poradnik zaworowy Kermi

Cechy i zalety

Grzejniki zaworowe Kermi są wyposażone w przestawną wkładkę zaworową fabrycznie wyregulowaną odpowiednio do mocy cieplnej danego grzejnika. Seryjnie wbudowane wkładki zaworowe umożliwiają 8 głównych i 7 pośrednich wartości kv. W przypadku małych grzejników z niemal jednakową wartością regulacji w całym spektrum mocy cieplnej grzejnika stosuje się zawory precyzyjnej regulacji. Do fabrycznej nastawy wstępnej wartości kvstosuje się 5 z 15 możliwych pozycji. Nastawa wstępna kvjest dostosowana do standardowych instalacji grzewczych (np. w domach jedno- i dwurodzinnych) przy różnicy ciśnienia (Δp) wynoszącej 100 mbar.

Wskazówka dla systemów jednorurowych:
jeśli grzejniki zaworowe są montowane w systemie jednorurowym, należy ustawić wkładkę zaworową w pozycji „8”.

Wkładka zaworowa V3K / V4K / V6K-S

 • z możliwością ustawienia 8 głównych i 7 pośrednich wartości kv

Płynnie otwierający się regulowany kołnierz i dzięki temu możliwość bezstopniowej regulacji

 • dokładniejsze dopasowanie
 • łatwiejsze czyszczenie (płukanie) wkładek
 • mniejsza awaryjność

Dwie różne wielkości zaworów

 • Możliwość precyzyjnej regulacji, nawet w przypadku małych grzejników

Oznaczenie zaworów kolorami – zeleżnie od wartości kv

 • Proste odczytanie wartości kv
 • Część zamienną (dostarczaną zawsze w pozycji całkowicie otwartej) można łatwo nastawić

Certyfikacja zgodnie z normą EN 215

 • Numer rejestracyjny 6T0002 + 6T0006

 

Zalety fabrycznej nastawy wstępnej zaworów

Punkt 1

W przypadku instalacji grzewczych o powierzchni użytkowej do 500 m² lub łącznej długości odcinków składowych zasilania i powrotu nieprzekraczającej 100 m wyrównanie hydrauliczne osiąga poziom bliski ideału.

Punkt 2

Średnia oszczędność energetyczna na poziomie 6 %.

Punkt 3

W zakresie wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania VOB, część C/DIN 18380.

Punkt 4

W zakresie realizacji wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania EnEV.

Punkt 5

Spełnia warunki dofinansowania przez KfW i BAFA. Brak wyrównania hydraulicznego oznacza brak dopłat i kredytów!

Punkt 6

Pozytywny wpływ na świadectwo energetyczne budynku.

Punkt 7

Zapewnia prawidłowe działanie instalacji grzewczej.

Punkt 8

Większe zadowolenie klientów – mniejsza liczba reklamacji.

Punkt 9

Oszczędność czasu pracy projektantów i instalatorów.

Moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową

Moduł przyłączeniowy kątowy Kermi – moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową

Moduł przyłączeniowy kątowy do grzejników Kermi z przyłączem 50 mm

Do wszystkich grzejników z przyłączem 50 mm Kermi oferuje opcjonalny moduł przyłączeniowy kątowy. Alternatywny moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową i regulowanym obejściem, służącym do przełączania sytemu dwururowego na jednorurowy. Zawory kątowe i przejściówki są standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną. Grzejnik przekształca się wówczas z formy kompaktowej w zaworową, wyposażoną w wysokiej jakości i idealnie dopasowaną armaturę przyłączeniową.

 • Wbudowana wkładka zaworowa, możliwość obustronnego przepływu, tzn. zasilania z prawej lub lewej strony.
 • Odcinana funkcja obejścia do systemów dwu- oraz jednorurowych
 • Wymiary przyłączeniowe: 50 mm, odcięcie grzejnika poprzez zawór i wrzeciono
 • Zawory kątowe i przejściówki standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną
 • Osłona w kolorze białym (RAL 9016), w wersji chromowanej lub o wyglądzie stali nierdzewnej

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Aby zapewnić najlepszą funkcjonalność, stałą optymalizację strony internetowej i wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników, na tej stronie internetowej wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie: cookie techniczne, śledzące i marketingowe. Rekomendujemy wyrażenie zgody na użycie tych plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się”. Klikając przycisk „Ustawienia”, możesz dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookie oraz dostosować ich ustawienia.
Czy zgadzasz się na użycie tych plików cookie oraz powiązane z nim przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Zgadzam się Ustawienia Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych