inside
Polityka firmy
Teren zakładu produkcyjnego Kermi – zdjęcie lotnicze

Polityka firmy Jakość. Środowisko. Energia. Bezpieczeństwo pracy.

W trosce o zrównoważony rozwój.

Dział technologii budynków Arbonia AG we wszystkich działaniach kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie na rzecz jakości, ekologii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa wynika z odpowiedzialności wobec partnerów handlowych i potrzeby optymalizacji wymagań, których celem jest zadowolenie klientów oraz sukces ekonomiczny.

Bild eines Waldes im Herbst

Naszym celem

są produkty wytworzone i eksploatowane przy uwzględnieniu odpowiedzialności za zasoby naturalne. Staramy się zaspokoić potrzeby klientów, gwarantując przy tym wysoki poziom innowacyjności i doskonałą jakość.

Kermi Mitarbeiterin

Odpowiedzialność za jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy i energię

to kwestie zajmujące istotną pozycję w naszym systemie zarządzania. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za dotrzymanie standardów wydajnościowych i działanie naszych produktów, a także wydajność procesów. Wymagamy tego, wyznaczając odpowiedzialne zadania i w sposób celowy budujemy świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, energią i jakością procesów, produktów i usług. Odpowiednie podejście naszych pracowników zawdzięczamy zwłaszcza spersonalizowanym informacjom, wskazówkom i szkoleniom. Rozwój każdego pracownika ma wpływ na współpracę w zespole, zaangażowanie, lojalność oraz znakomitą znajomość rynku, procesów i produktów.

Nasze produkty, procesy produkcyjne i praca

są kształtowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, klientów ani użytkowników, a także nie szkodziły środowisku. Wspólnie z lokalnymi instytucjami zarządzania kryzysowego opracowujemy koncepcje, plany awaryjne i inne działania mające na celu ochronę pracowników, osób trzecich i środowiska. Normy prawne traktujemy jako wymagania podstawowe.

Wyznaczając sobie odpowiednie cele

i wprowadzając stosowne działania, zobowiązujemy się do ciągłej poprawy naszych usług, a w konsekwencji usprawniania naszego systemu zarządzania. Inwestując, uwzględniamy odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Regularnie oceniamy osiągnięcia i pozostałe ryzyko, biorąc pod uwagę wskaźniki związane z jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem, energią i ochroną środowiska. Ewentualne błędy są dla nas szansą na wprowadzanie innowacji i ulepszeń. Wszystkie wymogi finansowe i organizacyjne konieczne do ich realizacji są spełnione. W określonych odstępach czasu przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty w celu pomiaru i kontroli.

 

Zgodnie z zasadą zintegrowanego zarządzania zasobami

stale rejestrujemy i analizujemy przepływ materiałów. W związku z tym nieustannie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie efektywności materiałowej i poziomu recyklingu oraz ograniczenia ilości odpadów. Usuwanie odpadów odbywa się zgodnie z odpowiednim planem utylizacji.