inside
Polityka firmy
Teren zakładu produkcyjnego Kermi – zdjęcie lotnicze

Polityka firmy Jakość. Środowisko. Energia. Bezpieczeństwo pracy.

W trosce o zrównoważony rozwój.

Dział technologii budynków Arbonia AG we wszystkich działaniach kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie na rzecz jakości, ekologii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa wynika z odpowiedzialności wobec partnerów handlowych i potrzeby optymalizacji wymagań, których celem jest zadowolenie klientów oraz sukces ekonomiczny.

Bild eines Waldes im Herbst

Naszym celem

są produkty wytworzone i eksploatowane przy uwzględnieniu odpowiedzialności za zasoby naturalne. Staramy się zaspokoić potrzeby klientów, gwarantując przy tym wysoki poziom innowacyjności i doskonałą jakość.

Kermi Mitarbeiterin

Odpowiedzialność za jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy i energię

to kwestie zajmujące istotną pozycję w naszym systemie zarządzania. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za dotrzymanie standardów wydajnościowych i działanie naszych produktów, a także wydajność procesów. Wymagamy tego, wyznaczając odpowiedzialne zadania i w sposób celowy budujemy świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, energią i jakością procesów, produktów i usług. Odpowiednie podejście naszych pracowników zawdzięczamy zwłaszcza spersonalizowanym informacjom, wskazówkom i szkoleniom. Rozwój każdego pracownika ma wpływ na współpracę w zespole, zaangażowanie, lojalność oraz znakomitą znajomość rynku, procesów i produktów.

Nasze produkty, procesy produkcyjne i praca

są kształtowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, klientów ani użytkowników, a także nie szkodziły środowisku. Wspólnie z lokalnymi instytucjami zarządzania kryzysowego opracowujemy koncepcje, plany awaryjne i inne działania mające na celu ochronę pracowników, osób trzecich i środowiska. Normy prawne traktujemy jako wymagania podstawowe.

Wyznaczając sobie odpowiednie cele

i wprowadzając stosowne działania, zobowiązujemy się do ciągłej poprawy naszych usług, a w konsekwencji usprawniania naszego systemu zarządzania. Inwestując, uwzględniamy odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Regularnie oceniamy osiągnięcia i pozostałe ryzyko, biorąc pod uwagę wskaźniki związane z jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem, energią i ochroną środowiska. Ewentualne błędy są dla nas szansą na wprowadzanie innowacji i ulepszeń. Wszystkie wymogi finansowe i organizacyjne konieczne do ich realizacji są spełnione. W określonych odstępach czasu przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty w celu pomiaru i kontroli.

 

Zgodnie z zasadą zintegrowanego zarządzania zasobami

stale rejestrujemy i analizujemy przepływ materiałów. W związku z tym nieustannie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie efektywności materiałowej i poziomu recyklingu oraz ograniczenia ilości odpadów. Usuwanie odpadów odbywa się zgodnie z odpowiednim planem utylizacji.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Aby zapewnić najlepszą funkcjonalność, stałą optymalizację strony internetowej i wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników, na tej stronie internetowej wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie: cookie techniczne, śledzące i marketingowe. Rekomendujemy wyrażenie zgody na użycie tych plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się”. Klikając przycisk „Ustawienia”, możesz dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookie oraz dostosować ich ustawienia.
Czy zgadzasz się na użycie tych plików cookie oraz powiązane z nim przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Zgadzam się Ustawienia Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych